14434 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieWerkwoorden | gebiedende wijs


El imperativo

 

in bevestigende zinnen

 

-ar -er -ir
mirar cerrar comer volver subir dormir
mira cierra come vuelve sube duerme
vosotros mirad cerrad comed volved subid dormid
-ar -er -ir
mirar cerrar comer volver subir dormir
usted mire cierre coma vuelva suba duerma
ustedes miren cierren coman vuelvan suban duerman

 

N.B.

Als een werkwoord een onregelmatige eerste persoon enkelvoud heeft, vindt men dezelfde onregelmatigheid vaak terug in de gebiedende wijs, bijv.:

 • ¡Diga!
  (Zeg!)

Als een persoonlijk voornaamwoord wordt gebruikt bij een bevestigende gebiedende wijs, wordt dit achter de vorm geplaatst en eraan vast geschreven, bijv.:

 • ¡Míralo!
  (Kijk ernaar!)

Dit geldt ook als er meer persoonlijke voornaamwoorden worden gebruikt, bijv.:

 • ¡Dígamelo!
  (Vertel het me!)

Bij wederkerende werkwoorden verliezen de 1e en 2e persoon meervoud van de imperativo de letters -s en -d van de uitgang:

 • ¡Sentémonos! 
  (Laten we gaan zitten!)
 • ¡Levantaos!
  (Staan jullie op!)

Uitzondering:

¡Idos!

(Gaan jullie weg!)

 

Enkele veelgebruikte werkwoorden hebben een onregelmatige vorm in het enkelvoud.

 

decir hacer oír poner salir tener ir venir
di haz oye pon sal ten ve ven
vosotros decid haced oíd poned salid tened id venid

 

 

in ontkennende zinnen

 

-ar
mirar cerrar
no mires no cierres
usted no mire no cierre
vosotros no miréis no cerréis
ustedes no miren no cierren
-er
comer volver
no comas no vuelvas
usted no coma no vuelva
vosotros no comáis no volváis
ustedes no coman no vuelvan
-ir
subir dormir
no subas no duermas
usted no suba no duerma
vosotros no subáis no durmáis
ustedes no suban no duerman

 

N.B.

Als een persoonlijk of wederkerend voornaamwoord wordt gebruikt bij een ontkennende gebiedende wijs, wordt dit vóór de vorm geplaatst (ook als er meerdere persoonlijke voornaamwoorden zijn), bijv.:

 • ¡No me lo digan!
  (Vertel het me niet!)
 • ¡No te sientes aquí!
  (Ga hier niet zitten!)
 • ¡No se preocupe!
  (Maak je geen zorgen!)

De imperatieven in beleefdheidszinnen zijn vaak onregelmatig:

 

¡Oiga! (oír)

Hallo! (gezegd door degene die opbelt)

¡Dígame! (decir)

Hallo! (gezegd door degene die opgebeld wordt.)

¡Diga! (decir) Zegt u het maar! Wat kan ik voor u doen?
¡Tenga! (tener Alstublieft!
Haga el favor... (hacer) Doet u mij het plezier ...
¡Tráigame una caña! (traer) Brengt u mij een tappilsje.
¡Vaya todo recto! (ir) Gaat u rechtdoor!
¡Venga! (venir) Komt u!
¡Salga de aquí! (salir) Ga hier weg!
¡Póngame medio kilo! (poner) Doet u mij een halve kilo.
¡Deme dos tintos! (dar) Geeft u mij twee rode wijn.

 

N.B.

Vaak wordt de gebiedende wijs meervoud (jullie,u) vervangen door de infinitief van het werkwoord. Dit is met name bij instructies en verbodsbepalingen. Bijv.

 • ¡No fumar!
  (Niet roken!)
 • ¡Ver la página siguiente!
  (Zie de volgende bladzijde!)

 

Ook in de spreektaal wordt de infinitief veelvuldig gebruikt als gebiedende wijs, al dan niet voorafgegaan door a:

 • ¡A trabajar, chicos!
  (Aan het werk, jongens!)
 • ¡A callar, por favor!
  (Stilte, a.u.b.!)

Er bestaat ook een soort onpersoonlijke gebiedende wijs, die wordt gebruikt in officiële formules. Deze imperativo wordt gevormd door de subjuntivo + se.:

 • Utilícese en caso de emergencia.
  (Gelieve te gebruiken in geval van nood.)
 • Léase este prospecto antes de aplicar.
  (Gelieve deze bijsluiter te lezen voor gebruik.)

 

 

 

 
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans