MOB-versie | Naar grote versiegerundio

Vormen

 

regelmatige werkwoorden

werkwoorden op -ar: stam + ando

 • cantando
 • trabajando
 • tocando

werkwoorden op -er en -ir: stam + iendo 

 • comiendo
 • bebiendo
 • viviendo

 

onregelmatige werkwoorden

e → i      
decir diciendo  
pedir pidiendo  
venir viniendo  
vestir vistiendo  
reír riendo             

(alle werkwoorden met e → i wisseling)    

                  
o → u
dormir durmiendo  
morir  muriendo   
     
onbeklemtoonde i tussen klinkers → y
ir  yendo  
leer  leyendo  
creer  creyendo  
oír  oyendo  

 

 

Gebruik

 

Het gerundio (tegenwoordig deelwoord) kun je vergelijken met het Engelse gerund, (de 'ing-vorm').

 

1. Samen met het hulpwerkwoord estar druk je hiermee uit: aan het ... zijn. 

 • Estoy buscando. 
  (Ik ben aan het zoeken.)

 • ¿Estás durmiendo?
  (Slaap je?)
   
 • Paco está cantando.
  (Paco is aan het zingen.)
   
 • Estamos comiendo.
  (Wij zijn aan het eten.)

 • Estáis corriendo.
  (Jullie zijn aan het rennen.)
   
 • Los alumnos están escribiendo.
  (De leerlingen zijn aan het schrijven.)

 

2. Samen met een ander werkwoord kan een nuance worden uitgedrukt.

 

acabar/terminar (tenslotte)

 • Julia terminó admitiendo su error.
  (Julia gaf tenslotte haar fout toe.)

andar (beweging)

 • Iván anda contando sus aventuras.
  (Iván loopt over zijn avontuurtjes te vertellen.)

ir (langzaam, toekomst)

 • El paciente va mejorando.
  (De patiënt gaat vooruit.)

llevar (verstreken tijd)

 • Llevo dos horas esperándote.
  (
  Ik sta/zit al twee uur op je te wachten.)

quedar(se) (voortduren)

 • Me quedé esperando.
  (Ik bleef staan/zitten wachten.)

seguir/continuar (doorgaan)

 • Mi padre sigue insistiendo.
  (Mijn vader blijft aandringen.)

 

Bij gebruik van de indefinido en de imperfecto is er hier een betekenisverschil:

 • Gaspar seguía hablando.
  (Gaspar ging maar door met praten.)
   
 • Gaspar siguió hablando.
  (Gaspar ging weer door met praten.) (nadat hij was 
  gestopt)

 

Overig gebruik

 • Samuel llegó llorando.
  (Samuel kwam huilend aan.)
   
 • Encontré a mi hijo leyendo.
  (Ik trof mijn kind lezend aan.)

 • Corriendo, puedes llegar a tiempo.
  (Als je rent, kun je op tijd komen.)

 • Miguel cena, mirando la tele.
  (Miguel eet terwijl hij tv kijkt.)

 • Durmiendo la abuela, no debemos molestarla.
  (Als oma slaapt, mogen we haar niet storen.)

 • El hombre se sentó diciendo...
  (De man ging zitten en zei...)

 

Let op de vertaling van de volgende constructies:

 • zingende moeders = madres que cantan
 • zwetende atleten = atletas que sudan

Bij deze constructies kun je geen gerundio gebruiken. Maar hierop zijn dan weer wel twee uitzonderingen:

 • una casa ardiendo = een brandend huis
 • agua hirviendo = kokend water